Fooldal » Katalógus » Az áruház kezelése
Kategóriák
Motroblokk alkatrész
Elektronika
Fékrendszer
Futómű
Váz, kormányzás
Idomok
Lámpatestek, prizmák
Zárszerkezet
Ülés
Bowdenek, km óra meghajtók
Kipufogó és tartozékai
Kapcsolók
Üzemanyag ellátó rendszer
Szűrők
Tartozékok
Értékcsökkent alkatrészek
Bukósisak
Elektromos kerékpár
Kerékpár alkatrész
Akciók
Új termék
Gyors ugrás...
Katalógusok
Robogó katalógusok

Quad katalógusok

Motor katalógusok

Információk
Szabályzat és tudnivalók
A használat szabályai
Cikkszám útmutató
Az adatkezelésrol

Vásarlói kedvezmények

Kapcsolat - Vevoszolgálat
Az áruház kezelése
Untitled Document

SZABÁLYZAT ÉS TUDNIVALÓK

INTERNETOLDALAINK HASZNÁLATÁVAL ÖN AUTOMATIKUSAN ELISMERI AZ ALÁBBI FELTÉTELEKET. AMENNYIBEN HASZNÁLATI FELTÉTELEINKKEL NEM ÉRT EGYET, KÉRJÜK, NE HASZNÁLJA INTERNETES ÁRUHÁZUNKAT!

Ajánlataink minden esetben a készlet erejéig érvényesek, fenntartjuk a jogot áraink előzetes bejelentés nélküli változtatására.

Üzemeltető:

A webáruházat üzemelteti és a termékről a számlát az El Munndo Kft. állítja ki. Adószáma: 11940450-2-18, cg. 18-09-104165
Székhely: 9700 Szombathely, Györffy István utca 1.. Banksz: 11600006-00000000-32483181
Nyilvántartásba vette: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, 8107 számon. Az értékesítés utáni vevőszolgálatot szintén az üzemeltető látja el.

Az El Mundo Kft. nem garantálja, hogy a jelen oldalakon található anyagok pontosak és teljesek. A El Mundo Kft. bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található anyagokat, vagy a bennük vázolt termékeket és árakat.

 Az árlistákban előforduló esetleges hibákért megértésüket kérjük!

A megrendelések feldolgozása és postázása hétköznapokon történik, hétvégén az ügyfélszolgálat szünetel.
Ügyfélszolgálati idő: 9-16 óráig. Email:info@lineamotor.hu

Általános tudnivalók:

A megrendelések feladása a www.webaruhaz.lineamotor.hu webáruházon keresztül és e-mailen lehetséges. Megrendelések fizetési kötelezettséggel járnak.
Telefon: 06/94/512-290, 20/9-444-288 Email:
info@lineamotor.hu
A lineamotor.hu webáruházban csak érvényes felhasználói névvel és jelszóval rendelkező partnereink vásárolhatnak. Szerződéskötés nyelve: magyar.

A webáruházon keresztül leadott megrendelések a 2001.évi CVIII trv. 5. § (2) bekezdése alapján írásos megrendelésnek tekintendőek. Az El Mundo kft. iktatja a megrendelést, mely a megrendelő részére későbbiek során is hozzáférhető. Szállító és nagykereskedelmi partnerei közötti megrendelés esetén felek jelen szabályzat szerint, a 2001. évi CVIII. trv. 6. § (4) bekezdése alapján adott felhatalmazás értelmében eltérnek a 6. §. (2) szerint kötelezett 48 órás visszaigazolási határidőtől akként, hogy Szállító a megrendelés visszaigazolását nem köteles elküldeni fogyasztónak nem minősülő felhasználó részére. Szállító által küldött megrendelést visszaigazoló e-mail üzemeltető általi kiküldése nem jelenti azt, hogy Szállító a terméket két munkanapon belül szállítani tudja. Amennyiben a termék készlethiányos, úgy szállító a megrendelés teljesítésétől egyoldalúan elállhat. Az elállásról szállító a megrendelőt legkésőbb két munkanapon belül elektronikus úton tájékoztatja.
Szállító fenntartja magának jogot, hogy a webáruházon keresztül megrendelt termékek leszállítását megtagadja abban az esetben, ha a megrendelőnek lejárt tartozása áll fenn szállító felé.

Elállás joga :

Megrendelése során Ön élhet a 45/2014 (II.26.) Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával. A megrendelő elállási jogával a szerződés megkötését követően (a termék kiküldését megelőzően is), de legkésőbb a termék átvételét követő 14 napon belül élhet, melyet nyilatkozattétellel is megtehet (nyilatkozatminta). A nyilatkozatot a nyomtatványban megdott elérhetőségek egyikére kell eljuttatni. Megrendelő elállási jogával e-mail-, vagy telefonos értesítéssel is élhet.
A fogyasztónak minősülő Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát az elállási időszak alatt (akár a 14. naptári napon) elküldi az El Mundo Kft. részére.
A fogyasztónak minősülő Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni.
Elálláskor megrendelő köteles viselni a megrendelt termék visszaküldésének a költségét. Ha fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni. Webáruházunk a visszaküldött termék vételárát a visszaküldéstől számított 14 napon belül utalja a megrendelő részére. Utánvéttel feladott csomagot a vállakozás nem vesz át.
Abban az esetben, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a termék megvásárlására irányuló szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal eláll, azonban az elállással érintett terméket annak jellege, tulajdonságai, illetve működése megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta, a termékben bekövetkező értékcsökkenésért felelősséggel tartozik. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget a vállalkozás az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesíti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonja. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra. További részletes tájékoztatás az ellállási jogról: tájékoztató
Webáruházunkban kapható termékek mindegyike esetében gyakorolhatja a vevő az elállás jogát.

Felvilágosítás, speciális kérés és esetleges probléma esetén kérjük, keresse meg vevőszolgálatunkat az info@lineamotor.hu  címen.

 Reklamáció :

Amennyiben a vásárolt termékkel kapcsolatban mennyiségi és/vagy minőségi kifogás áll fenn, a szállító a kifogásolt terméket visszaszállítja, feltéve, hogy a reklamáció az átadás során megtörtént.

Jótállási feltételek:

10 000 Ft eladási ár felett a jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik
Azon termékekre, amelyek eladási ára 10.000,- Ft, vagy az alatti, kötelező jótállás – jogszabály alapján – nem vonatkozik, ugyankkor a megrendelőt a kellékszavatossági jogok. Jótállásssal kapcsolatos tájékoztatónkat itt érheti el: jótállási tájékoztató. Panasz esetén fordulhat a cégünkhöz, valamint peren kívüli vitarendezési mód szerint a Kereskedelmi és Iparkamarák mellett működő Békéltető testületekhez (www.bekeltetes.hu). Székhelyünk szerinti békéltető testület elérhetősége: 9700 Szombathely, Honvéd Tér 2. 94/312356. Alternatív vitarendezési fórum igénybe vehető az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online plattformon keresztül is: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

További részletes tájékoztatást a jótállási és szavatossági jogokkal kapcsolatban ezen a linken is elérhet, a fogyasztó és a vállakozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló rendelet itt érhető el.

Kötelező jótállás érvényességének a feltételei:

- az alkatrész beépítése szakszerű volt, megfelelő járműbe történt, a beépítés előtt a beépítők az alkatrészt rendeltetésszerű használatra alkalmasnak ítélték (méret, alak, forma stb.),
- számlával igazolt a beépítés (igazoltan pl. számla, beépítő jótállási jegye stb.),
- az alkatrész a rendeltetésszerű használat mellett hibásodott meg,
Panaszbelentő: Nyomtatvány

NEM vonatkozik a jótállás a szakszerűtlen beszerelés, külső sérülés, átalakítás, erőszakos behatás vagy természetes elhasználódás miatti alkatrész meghibásodásra, túlzott igénybevétel esetén illetve ha a beszerelésnél a tökéletes üzemeltetés feltételeit nem teljesítik

Szállítás:

Postai utánvét: Az áruházban kiválasztott és megrendelt termékeket, a lehetőségekhez képest egy munkanapon belül, vagy a megrendelését követő telefonos visszajelzésünk alkalmával egyeztetett időpontban veheti át, az Ön által csomagküldési címnek magadott helyen. A csomagolási költségeket nem számoljuk fel, a szállítási költség azonban Önt terheli amennyiben rendelése nem éri el kiskereskedelmi vásárló esetén a 25 ezer forintot. A kiszállítási díj bruttó 1590 Ft. Az utánvételes szállítások átfutási ideje két munkanap, de az igénybe vett kézbesítő rendszer függvénye is, ezért átfutási időt garantálni az el Mundo Kft. nem tudja.
Kérjük a csomagot kézbesítéskor szíveskedjék megvizsgálni és ha sérült, vetessen fel jegyzőkönyvet, s ne vegye át a csomagot.

Fizetési módok:

Alapesetben készpénz/utánvét fizetési módot alkalmazunk. Előzetes megbeszélés és egyéni elbírálás alapján az átutalás lehetséges. Ha a banki utalás opciót választja, úgy abban az esetben a megrendelésről proforma számlát állítunk ki és a proforma számla kiegyenlítése után szállítjuk a terméket. Amennyiben a proforma számla kiegyenlítése nem történik meg, úgy a távollévők közötti értékesítési szerződés nem jön létre. A termékek egységára és eladási ára - speciális jelelgükre tekintettel- megegyezik. Néhány termék esetén, melyek nem darabban, literben, vagy méterben kerül forgalmazásra, az egységárat külön jelöljük.

Jövedéki termékek vásárlása:

Webáruházunkban lévő kenőanyagok a 2003.véi CXXVII. törvény értelmében továbbértékesítési célra nem vásárolhatóak, miután cégünk nem jövedéki engedélyes kereskedő. Az általunk kiállított számla a jövedéki termék származásának igazolására nem használható..
Ugyanakkor saját felhasználási céllal korlátozás nélkül vásárolható, miután cégünk az általa forgalmazott terméket jövedéki engedélyes kereskedőtől vásárolja, így kiskereskedelmi forgalomban továbbértékesítheti.

Adatkezelés:

Az adatkezelés a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. LXIII trv. alapján történik.
Regisztrál felhasználók esetén a regisztrációkor megadott ügyféladatok, illetve a felhasználó által leadott megrendeések adatait tároljuk. Az adatok felhaználása szigorúan csak és kizárólag az ügyviteli feladatok ellátását, valamint a weboldal megfelelő kialkaításához szükséges statisztikák elkészítését szolgálja. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személynek csak a felhasználó előzetes és kifejezett hozzájárulása esetén adunk ki. Ez nem vonatkozik az esetleges, jogszabály alapján kötelező adattovábbításokra.
A szolgáltató az adatokat korlátlan ideig megőrzi.

Tárhely üzemeltető:

Tárhely.eu Szolgáltató Kft. 1097 Budapest, Könyves K. krt. 12-14. support@tarhely.eu

Folytatás
Bejelentkezés
Üdvözöljük, kedves Vendégünk!

E-Mail cím:
Jelszó: (elfelejtette?)
Nincs még jelszava?
Itt regisztrálhatja
magát.
Bevásárlókosár tovább
0 cikk
Akciós termékek tovább
SISAK PLEXI(G21)
3.199,-Ft
2.098,-Ft

SISAK PLEXI(G21)
3.199,-Ft
2.303,-Ft

SISAK PLEXI(G21)
3.199,-Ft
2.559,-Ft

LINEAmotor © 2008 www.lineamotor.hu
Powered by eSystems